Zgodnie z Art. 156 ustawy o gospodarce nieruchomościami „Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego”. Z powyższego określenia wynika, że operat szacunkowy jest opinią o wartości, czyli dokumentem kończącym proces wyceny nieruchomości. Pełną treść ustawy można znaleźć tutaj.

W wyniku wyceny nieruchomości dokonuje się:

Na bielskim rynku nieruchomości, najczęściej zlecane są wyceny określenia wartości rynkowej nieruchomości. Art. 151. ustawy o gospodarce nieruchomościami mówi, że: 1. Wartość rynkową nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy przyjęciu następujących założeń: