Od 1991r. czynnie zajmuję się rynkiem nieruchomości. Z wykształcenia jestem magistrem inżynierem. Prowadzę agencję nieruchomości w formie spółki cywilnej
„Pod Orłem” S.C. z siedzibą w Bielsku-Białej, przy placu Wolności 2/2. Działam na terenie Bielska-Białej i okolic.

W 1997roku zdobyłem uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego z nadaniem licencji za nr 2602. Jestem członkiem Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Należę do Bielsko-Częstochowsko-Katowickiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (BCK SPON) oraz jestem założycielem Bielskiej Sieci Agencji Nieruchomości (BSAN), działającej na rynku bielskim od kilkunastu lat, skupiającej osiem biur.

Uczestnictwo w BSAN jak również fakt bycia pośrednikiem jest dla mnie, jako rzeczoznawcy majątkowego, bardzo ważne, gdyż dostarcza mi wielu cennych informacji o zawartych umowach sprzedaży, niezbędnych w procesie wyceny.